Slovník obchodních termínů

A-Meta je ... Co je A-Meta?

A-Meta

Od ITU. meta - v polovině A. Venture obchodní transakce, ve které obě strany nesou riziko stejně. B. Transakční transakce, tj. Transakce na základě rovného odměňování. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více
A priori je ... Co je to Priori?

A priori

Od Lat. a priori - od předchozího A. Bez ohledu na zkušenosti, před zkušenostmi. B. V předstihu předem předem. v. Znalost získaných skutečností před jejich studiem na základě zkušeností. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více
Abandon je ... Co je Abandon?

Abandon

Fr. opuštění - odmítnutí, angličtina. od opuštění A. Zřeknutí se vlastnictví nebo práva užívat jej bez nátlaku. B. Jednostranné odmítnutí pohledávek, ve kterém jedna ze stran vzdává svých práv, a to bez výjimky, jejich podíl na společné věci, například výrobce produktů neklade nároky dluh vůči zprostředkovatele při prodeji zboží v případě, že prohlašuje, že je nutné pokračovat v provádění.

Čtěte Více
Přenechání v pojištění - je to ... Co Přenechání v pojištění?

K opuštění Insurance

Prohlášení pojištěného vzdát práva na pojištěném majetku ve prospěch pojistitele (v případě ztráty, zničení předmětu pojištění nebo nemožné obnovit nebo opravu vozidla), a aby byly všechny částky pojistného. V cizí legislativě lze žádost podat pouze do 6 měsíců od okamžiku vzniku pojistné události. Žádost nevyžaduje potvrzení pojistitele ve všech zemích kromě Velké Británie.

Čtěte Více
Zkratka je ... Co je to zkratka?

Zkratka

Název nebo označení skládající se z počátečních písmen nebo číslic fráze používaných ke zmenšení prostoru a urychlení přenosu informací. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více
Co je to ... Co je kolem?

O

Množství označení zboží pro dodávky hromadných v případech, kdy je strana většinou vázána na hodnotu kapacity vozidla. Kontrakt na dodávku množství určování množství zboží, dát o, což znamená, že množství odchylky zboží v šarži. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více
Absence Neznámo je ... Co je absence neznámého?

Absence Neznámý

Skutečnosti dlouhodobé nepřítomnosti občana v místě svého bydliště, nastavte u soudu. V RF se uznání občana za pohřešování provádí na žádost dotyčné osoby, pokud do jednoho roku nejsou informace o místě pobytu v místě trvalého pobytu občana. Rozhodnutí uznat B. o. přináší soud. Občan, B. o. který trvá déle než tři roky, může být prohlášen za mrtvého (viz Deklarace mrtvého občana).

Čtěte Více
Absolutní poměr likvidity je ... Co je poměr absolutní likvidity?

Absolutní poměr likvidity

Finančních poměrů, které charakterizují schopnost společnosti nebo firmy splácet splatné předčasně splatné účty. Vypočítaný jako poměr peněžních a krátkodobých finančních investic k částce nejnaléhavějších a krátkodobých závazků. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více
Poměr zrychlení je ... Jaký je poměr zrychlení?

Faktor zrychlení

Koeficient charakterizující kapitálový zisk získaný v důsledku nárůstu spotřebitelských výdajů. Vypočítá se jako poměr mezi růstem investic a výsledným nárůstem příjmů, spotřebitelské poptávky nebo hotových výrobků. Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.

Čtěte Více