Vklad bez termínu

, jejichž peněžní prostředky musí být vráceny na první žádost vkladatele.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.