DALIVERY RIZIKO

Riziko doručení - riziko souvisí se situací, kdy protistrana nemůže splnit svou část transakce

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.