Dluh

(dluh) Částka, kterou jedna osoba dluží jinému. V obchodním styku je běžné splácet dluh do jednoho měsíce ode dne obdržení faktury; na konci tohoto období může být na částku dluhu účtován úrok. Dlouhodobý dluh může být realizován směnkou, která je obchodovatelným nástrojem. Viz také: dluhová povinnost; obligace (dluhopis).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.