Volatilita kurzu

Ing. která je charakteristická proměnlivost ceny směnné komodity po stanovenou dobu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.