Náklady Produkce

náklady přímo související s výrobou výrobků.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.