Náklady neodvolatelné

náklady vzniklé v minulosti, které nelze vrátit.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.