Limity plateb práce

nárůst celkových nákladů práce při použití dalšího personálního oddělení.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.