Převod

Ing. konverze
A. Změna podmínek úvěru vydaného s cílem prodloužit podmínky úvěru a změnit úroky z úvěru.
B. Přenos vojenských podniků do výroby mírových produktů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.