Podmíněný anuita (reverzní rentu)

(podmíněné anuita, pozůstalostní důchod) Platba nájemného je vzhledem k výskytu určitých událostí. Nejčastější formou je pronajmout, koupit spolu muž a žena, jejichž platba začíná po smrti manžela. Viz :. anuity a společný život za poslední přeživší (joint-život a poslední survivor anuit).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.