ÚMluva podle ceny

mezinárodní smlouva zakládající vzájemné práva a povinnosti států v oblasti cenové hladiny zboží.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.