Průběžná smlouva

smlouva, která během určité doby nepředstavuje jednu transakci, transakci, ale několik transakcí.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.