TEORIE SPOTŘEBY

(teorie spotřebitele) Teorie, která vysvětluje preference jednotlivců a domácností z hlediska teorie užitku (utility). se předpokládá, že spotřebitelé jsou schopni zařadit své preference ( cm :. preference spotřebitelů (spotřebitelské preference), takže si mohou vybrat koš zboží, které maximalizuje užitečnost daného omezené příjmy příloha k teorii otázka cen (teorie cena). a poptávková teorie forem iruet základem pro mikroekonomické teorie (mikroekonomie) (spolu s teorií firmy) a makroekonomie (makroekonomické)

Business výkladový slovník - M: ... "INFRA-M" Publishing "celý svět" Graham Betts Barry Brayndli. , S. Williams a další obecné znění: D.S. Osadchaya IM 1998.