Commerce and Industry Association

(obchodní sdružení) asociace firem zabývajících ve stejném odvětví, vytvořený k jejich zastupování při jednáních s vládou, odbory jiných profesních sdružení a tak dále. d., a informovat členy sdružení o událostech týkajících se průmyslu. Obchodní a průmyslová sdružení často uzavírají se svými členy smlouvy, že budou hrát úlohu rozhodce ve sporech mezi členy sdružení.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.