COMMANDIST

Investor v partnerství o víře (komanditní společnost). Zodpovědný za činnost komanditní společnosti pouze v rozsahu jeho příspěvku

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.