ODDĚLENÍ CIVILNÍHO VLAKU

(Sivil Aviation Authority, CAA) British Independent orgán ustavený v roce 1971 a je zodpovědný za: vývoj a ekonomické regulace odvětví civilního letectví ve Spojeném království; zajištění bezpečnosti letů prostřednictvím certifikace leteckých společností a letadel; udržování kontroly nad leteckou dopravou a telekomunikačním systémem.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.