Pojištění motorových vozidel

(zboží-in-tranzitní pojištění) Pojištění pro případ ztráty a škody během jeho přepravy z jednoho místa do druhého, nebo dobu skladování doprava. V pojistných smlouvách se často uvádí druh přepravy, který může být použit jako zásilka. Toto pojištění se nevztahuje na zboží přepravované výhradně přes moře, protože v tomto případě se používá námořní pojištění.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.