Značka Freight

označení na obou stranách námořních plavidel označující minimální výšku volné boků, které může mít daná plavidla za různých podmínek plavby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.