Boyent

Ing. vzrůstající situace na trhu, kdy ceny rychle rostou kvůli krizi nebo jiným nepříznivým podmínkám.
Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.