Boltanka

A. Série stejného druhu operací nákupu a prodeje prováděných spekulanty, které však neovlivňují cenovou hladinu.
B. Operace makléře za účelem získání dodatečných provizí za sebou kvůli zrychlenému nákupu a prodeji cenných papírů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.