BIOS

Tento program, který je v paměti ROM (read only memory), osobní počítače a je proveden při zapnutí primární funkcí systému BIOS. - Při přípravě počítače k, na základní software (obvykle operační systém), zaznamenané na různých médiích (pevného disku, disketě nebo CD-ROM), nebo přístupné prostřednictvím sítě by mohla začít a získat kontrolu nad počítačem f om (anglicky Basic Input-Output System. - základní vstupně-výstupní systém, BIOS)

slovníček obchodních podmínek Akademik pv 2001.

... <- 1 ->