Erozní báze

Horizontální povrch, na kterém je průtok vody ztrácí svou moc a vodní eroze je zastaven. Rozlišovat: obecné - hladina oceánů a místní - hladina jezera, na soutoku přítoků řeky skalních výchozů, řeka přehrazení, atd

Obchodní Slovníček .. Akademik. ru. 2001.