Hospodářské zájmové

konsolidace několika právnických osob a jednotlivců pro realizaci společných zájmů, získávání zisku. Současně členové sdružení zůstávají právně nezávislí, s výjimkou oblasti společných zájmů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.