Převod agentů

Ing. převodní agent
zprostředkovatel mezi právnickou osobou, která vede registr akcionářů AO, a účastníky burzovního trhu, předávající informace o transakcích s cennými papíry.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.