Akce

E -. Sk Karma, rozsvícený, „business“, „akce“ Jedním z nejdůležitějších doktrín buddhismu a jiných náboženství ind původu (hinduismu, džinismu) Podle učení buddhismu, z nichž každý .... akce pod ku oka je kterýkoliv Fiz., verbální nebo psychicky. akt (business, slovo, myšlenka), přináší určitou (pozitivní, negativní či neutrální) výsledek. to může být realizován v tomto nebo v budoucím životě. Karmich. aktivita určuje narození živé bytosti v jedné ze šesti oblastí světa jevů - samsary (viz Lunhuey.), přičemž -exponential status osoby, a tak dále. n. Svět jako celek je také výsledkem celkové karmich. aktivita všech živých bytostí. Je založen na iznach. citového nebo „zastínění“ (v min (2)), vědomí se projevuje především v „nevědomosti „(.. tedy neznalost pravidel bud učení.), hněv a touha účel buddhismu. - eliminace dotýká ukončení karmich činností z kruhu samsáry -. karmicky způsobené úmrtí, narození a dosažení“ osvobození „- Nirvana (nepan). Doktrína karmy předurčila pozornost pupku. filozofové, částečně velryba. , k problému příčinnosti a jeho univerzálnosti. * Radhakrishnan S. Ind. filozofie. T. 1. M., 1956; Vasiliev LS Kulty, náboženství, tradice v Číně. M., 1970; Rosenberg OO pracuje na buddhismu. M., 1991. E. A. Torchinov

Čínská filozofie.Encyklopedický slovník. 2009.