Přesnost a neporušenost ODRAZU

(věrný a poctivý obraz) Ve Velké Británii, stejně jako na celém světě, zákon vyžaduje auditory zveřejněných společností vykazujících stanovisko o tom, jak „spravedlivý a spravedlivý“ kontrolovat jejich prohlášení to odráží stav organizace. „přesnost reflexe“ znamená, že podávání zpráv neobsahuje žádné nepravdivé informace, a „integrita reflexe“ se rozumí souhrn všech faktů prezentovaných v „přesném“ vykazování nepovede ke zkreslení informací z důvodu, například jakékoliv opomenutí.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.