ÚčTy pro 70 „sídel s personálem mezd“

účet, jejichž účelem je shrnout informace o platbách zaměstnancům jako složené, se nekonala na výplatní listině podniku na mzdy (pro všechny typy mezd, prémií, příspěvků, důchodů pracujících důchodců a jiných výhod), a také na vyplácení příjmů podle . Tsiyam a jiné cenné papíry Společnosti připsáno 70 odráží součet: odměny vyplácené pracovníkům - v souladu s účetní evidence nákladů na výrobu (distribuční náklady) a dalších zdrojů odměny příštích období na úkor tvořil předepsaným způsobem rezervy na prázdniny platy zaměstnancům a rezervy na ocenění dlouhé servisní která má být zaplacena jednou za rok - v souladu s účet 89 „rezervy na závazky a náklady“; časově rozlišené přínosy v důsledku příspěvků na státní sociální pojištění, důchody a jiné podobné částky - v souladu s účtem 69 „platby na sociální pojištění a údržby“; příjmy příštích období z účasti v podniku - v souladu s účty 88 „nerozděleném zisku (neuhrazené ztráty)“ (vzhledem k výsledku za rok nebo nerozděleného zisku minulých let) nebo 86 „rezervní kapitál“ (rezervní fond).Nabitá na 70 odráží částky zaplacené mzdy, bonusy, výhody, důchody a tak dále. E. Výnosy z účasti v podniku, stejně jako množství časově rozlišených plateb daní v rámci prováděcích smluvních dokumentech a další srážky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.