Slovo křídlových slov a výrazů

View All
Analýza životního prostředí

Analýza životního prostředí

Anglicky. analýza vnějšího prostředí analýza stavu a vyhlídek pro vývoj nejdůležitějších z hlediska daných podnikatelských subjektů prostředí trhu. Tato analýza se používá v marketingové politice. A. c. s. zahrnuje zohlednění následujících prvků tržního prostředí: 1. Odvětví, tj. Souhrn podniků, které soutěží s podobnými produkty.

Velký filatelistický slovník

View All
KOLEKTIVNÍ ochranné známky - to ... Co je to kolektivní ochranné známky?

KOLEKTIVNÍ značky

Známka určená k označení zboží vyrábí a (nebo) prodán mimo Unii úředníky a vlastnění jednotné kvalitativní nebo dalších společných charakteristik Business Glosář. Akademik. ru. 2001.

Velký filatelistický slovník

View All
Richard Jones (jones) (1790-1855) je ... Co je Jones Richard 1790-1855)?

Richard Jones (1790-1855)

Anglický ekonom. On kritizoval učení D. Ricarda, zvažoval kapitalismus jako přechodnou fázi ve vývoji sociální produkce, protože nese antagonismus mezi vlastníky nahromaděného bohatství Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.